Permisos varis

Descripció:

És el procediment per obtenir permís per realitzar una activitat esporàdica dins el Port de Barcelona. Les activitat habituals per sol·licitar aquest servei poden ser de gran varietat, com ara filmacions i sessions fotogràfiques.

L'objecte del tràmit és obtenir l'autorització necessària i garantir que aquestes activitats dins el recinte portuari no destorbin les pròpies activitats del Port.

Documentació:

Per sol·licitar el permís per fer una activitat al Port de Barcelona cal remetre un escrit adreçat al director general de l'APB, al SAU on s'han de fer constar les següents dades:

- Dades del'empresa i/o organització que vol fer l'activitat.
- La finalitat de l'activitat.
- La localització de l'activitat.
- En què consisteix aquesta activitat.
- Les dates per a la realització del'activitat.

Procediment:

Per obtenir el permís s'ha de presentar una sol·licitud, o enviar un fax sol·licitant-lo, i abonar un cànon i una fiança.