Consulta de projectes

Descripció:

Es tracta de facilitar la consulta d’ubicacions de sol·licituds de noves concessions o bé de projectes elaborats per l’APB o per empreses terceres, que afectin a l’espai portuari i que s’hagin de sotmetre a consulta pública.

Les primeres romanen en consulta durant un mes natural a partir del dia següent de la publicació de la resolució. I els projectes en consulta resten en informació pública durant 20 dies hàbils apartir del dia següent de la publicació de l’anunci del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Durant aquest període es poden consultar, presentar al·legacions o sol·licitar-ne còpies.

Procediment:

Les persones interessades a fer alguna consultar han de presentar-se al SAU, per fer la sol·licitud de consulta.