Transports especials

Descripció:

Els transports tipificats, segons l'annex IX del Reglament General de Vehicles, com a vehicles especials i vehicles en règim de transport especial que hagin de circular per les vies de circulació del territori de titularitat de l'Autoritat Portuària de Barcelona cal que obtinguin una autorització especial de circulació (AEC) emesa pel Port de Barcelona.

L'objectiu d'aquest tràmit és poder obtenir el permís de trànsit, per a els vehicles mencionats anteriorment dins del recinte portuari, així com, del servei d'acompanyament necessaris.

La longitud màxima:

a) Autoritzacions especials de circulació GENÈRIQUES o sense itinerari.
b) Autoritzacions especials de circulació ESPECÍFIQUES o amb itinerari
c) Autoritzacions espeicals de circulació EXCEPCIONALS

Normativa sobre autoritzacions de circulació per a transports especials i vehicles especials al Port de Barcelona

Mesures de gàlibo dels accessos al Port

Annex IX Reglament general de Vehicles: Masses i dimensions

Annex IX Mases i dimensions (resum gràfic)

Documentació:

Per sol·licitar una autorització són necessàries les següents dades:

 

- Dades fiscals de l'empresa de transport a qui s'ha de facturar aquest servei.

- El lloc d'inici i destí final dins el recinte portuari. El recorregut el determina la Policia Portuària en funció de les circumstàncies de cada moment.

- El dia de la realització del servei.

- Les mesures del vehicle amb la càrrega (llargada, amplada, alçada i pes).

Procediment:

Es pot sol·licitar una autorització de circulació d'un transport especial les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Es pot tramitar presencialment o via web (segons categoria)

Presencialment a l'oficina de SAU, de dilluns a divendres de 08.00 h a 19.00 h., o a l'oficina del CISAU de 07.30h a 20.00h. Via web al següent formulari.

Fora d'aquest horari, excepcionalment, es pot sol·licitar l'autorització directament a la Policia Portuària.

El preu fixat per a aquest servei és de 24,44 € més IVA.