Registre general

Descripció:

Com a Administració pública, l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) disposa d’un registre general amb aquestes finalitats:

- Garantir als usuaris que queda constància de les seves relacions amb l’Autoritat Portuària de Barcelona.

- Proporcionar en tot moment informació precisa i fiable de quins documents han arribat o sortit, quan, amb quin destinatari, origen i contingut.

Documentació:

Per poder registrar un document s’ha de presentar un escrit original i signat dirigit al Port de Barcelona, acompanyat, en cas de ser necessari, de la documentació pertinent.

Procediment:

L’interessat presenta en mà la documentació que ha de registrar, que rep un número d’assumpte amb data i hora d’entrada. Aquesta referència servirà per poder fer-ne el seguiment i la resolució.