Sol·licitud facturació telemàtica

Descripció

El Fòrum Telemàtic del Port de Barcelona va aprovar un Procediment d'enviament de liquidacions de taxes i factures electrònicament. Ara l'APB ofereix als seus clients rebre les liquidacions de taxes i tarifes enformat electrònic.

La finalitat d'aquest Servei és agilitar la recepció de dades de liquidació i factures en format electrònic. Els principals avantatges per als clients són: la seguretat, la integritat de les dades, l'estalvi de temps o reducció de l'espai físic d'emmagatzematge.

Procediment

Tràmit a la Seu electrònica