Sol·licitud de reducció de la taxa d'ocupació

Descripció

En aquest procediment es detallen les instruccions per a la presentació de sol·licituds de reducció de la taxa d'ocupació d'acord amb l'article 17 del Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

A través d'aquest Reial Decret-Llei es contempla, prèvia petició justificada dels interessats, la possible reducció de la taxa d'ocupació per l'impacte del COVID-19. Encara que aquesta reducció no es podrà calcular de forma definitiva fins que no acabi aquest any 2020 i no s'aprovi la mateixa mitjançant una norma amb rang de Llei, aquesta Autoritat Portuària té previst aplicar de forma provisional una reducció a compte, prèvia petició dels interessats.


Procediment

Tràmit a la Seu electrònica