Gestió de Serveis Marítims

Descripció: 
L'Autoritat Portuària de Barcelona ha desenvolupat una aplicació que permet als seus clients sol·licitar i modificar la informació relacionada amb els serveis marítims. Aquesta aplicació, anomenada Gestió de Serveis Marítims, permet realitzar els següents tràmits: alta, baixa i modificació de servei marítim, alta, baixa i modificació de vaixell del servei, alta, baixa i modificació de port d'escala. Des de la Web i la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona s'anirà informant en el futur dels nous tràmits que es vagin incorporant dins d'aquesta nova aplicació.

Horari de funcionament:
Des de la Seu Electrònica el servei està disponible permanentment en horari 24 x 7.

Clau concertada i certificat digital:
Per poder realitzar el tràmit de forma electrònica es requereix d'un certificat digital o d'una clau concertada. A la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona (consultar enllaç més a baix) podrà informar-se sobre els certificats digitals que són admissibles.

A continuació es troba l'enllaç al procediment per sol·licitar una clau concertada. La clau concertada permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya. 

Procediment per sol·licitar una clau concertada

Manuals d'ajuda:
A continuació es troben els manuals d'ajuda de l'aplicació. El primer manual descriu la manera de treballar en la Gestió de Serveis marítims. Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT, que és l'arquitectura sobre la qual l'Autoritat Portuària de Barcelona està desenvolupant les seves aplicacions de negoci. Els altres manuals descriuen la manera de treballar amb l'aplicació que és comuna a qualsevol aplicació desenvolupada sobre SOSTRAT.

Manual d'usuari de Gestió del Registre de Serveis Marítims
Manual d'usuari per a la funcionalitat comuna


Altres enllaços d'interès:
A continuació es llisten enllaços relacionats amb aquest contingut i que seran d'utilitat per a aquelles persones que estiguin interessats aquesta sol·licitud de forma electrònica:

Accés a la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona
Accedir a la secció de tràmits