Vistes d'una cabina del funicular 2009

Mercat de Pesca nevat 2010

Plaça Portal de la Pau amb l'edifici de la seu

Obres davant l'edifici de la Junta del Port rere la nevada

Moll de Bosch i Alsina rere una nevada 1924

Molls Occidental i Catalunya i de fons el buc Cabo Villano

Vistes des del funicular 1931

Magatzem de sacs de café i cacau 2009

Interior d'un rafal del Moll Barceloneta, on

Vista aèria de l'Edifici de Nuevo Vulcano.

Platja de la Mar Vieja i edificis del Moll

Vista de les terminals de creuers del Moll Adossat. Mitjans

Platja Casa Antúnez (Moll del Contradic) rere un temporal

Mans d'un pescador enherbant-se la xarxa 2008

Pluja caient sobre un dels vidres d'una Sala de Contol 2009

1 | 2 | 3 |