Muelle de Bosch i Alsina tras una nevada 1924

Interior d'un rafal del Moll Barceloneta,

Grues de TerCat en actiu 2009

Terminals de creuers, Pont Porta d'Europa i Moll de Barcelona

Terminal BEST al moll Prat

Bot de pràctics 2009

Hotel W Barcelona

Hotel W Barcelona

Terminal de Contenidors de Barcelona, SL (TCB), 2012

Terminal de vehicles

Moll de pescadors

Terminal BEST

Terminal de contenidors TCB

Servei ferroviari

Terminal de contenidors TCB