Balneari, piscines i casino de Sant Sebastià en construcció

Torre de pràctics inaugurada al 2008 i ubicada a Moll

Torre de pràctics, ubicada inicialment al Moll del Contradic

Obres per l'edifici d'inspecció de Molls en construcció. De fons

Pavelló per a la Casa de Socorro (façana principal), a la

Incendi dels tallers Nuevo Vulcano 1924

Magatzems Generals de Comerç (l'actual Palau de mar).

Recepció al saló restaurant del Mundial Palace 1907