Fondo Carlos de Angulo, de la APB
Museu Marítim de Barcelona
Arxiu Históric de la Ciutat
Lluís Castellà
Óscar Ferrer
Juanjo Martínez