Consultoria logística

El Port de Barcelona ofereix als seus clients assessorament en aspectes relacionats amb:

 

Cadenes Logístiques

Assessorament a les empreses en les seves cadenes logístiques, adaptat a les necessitats del client i que contribueixi a l'optimització dels recursos amb l'estudi d'alternatives per a la reducció de costos.

 

Duanes

Suport i orientació en els procediments duaners.

 

Factura Portuària

Ajudem als nostres clients pel que fa als conceptes de la factura portuària tant regulats per llei com pel Consell d'Administració del Port de Barcelona.

 

Connexions

Exposem les dades de contacte dels diferents operadors i les freqüències actualizades dels serveis ferroviaris i de Short Sea Shipping que oferim des del Port.

 

CONTACTES:

Sr. Joan Carbonell
Joan.carbonell@portdebarcelona.cat
Tel. 670 436 360