Ce contenu n'est pas disponible en Français. Ci-dessous, le catalan

Informació i transparència

L'Autoritat Portuària de Barcelona, des del Servei d'Atenció al Client (SAC) facilita informació sobre les principals operacions, dates i incidències relacionades amb la importació / exportació de la mercaderia en un termini no superior a 4 hores hàbils.

També es compromet a facilitar informació sobre l'import de la taxa portuària a la mercaderia (T3) en els dos sistemes d'aplicació.

Les sol licituds d'informació s'han de fer a través del següent formulari.