El Port de Barcelona ha evolucionat durant els anys, adaptant-se a les necessitats de la ciutat, el comerç i el turisme nacional i internacional. Durant aquest procés d'adaptació, molts objectes han quedat desfasats i avui dia són un testimoni viu d'allò que abans era real.

Bitàcoles, timons, motors, embarcacions, etc., formen un llegat que ajuda a l'actualitat a entendre l'evolució social-cultural-tecnològica de la funció del port i les activitats que es realitzen.

Aquests testimonis, sumats a la consciència de conservar i mantenir viu l'esperit artístic, social i cultural al Port de Barcelona han fet que s'origini un departament dintre del Port amb la missió de vetllar per la conservació, divulgació i difusió d'aquest patrimoni.

Aquesta especial cura pel patrimoni històric es desenvolupa mitjançant publicacions regulars en diaris i revistes, com és el cas de Sàpiens o col·laboracions amb la revista ARGO del Museu Marítim de Barcelona, catàlegs i amb activitats com l'organització d'exposicions i d'activitats culturals lligades al Port i a temes que l'envolten com la mar, la navegació, el comerç, el turisme i un llarg etcètera.

L'objectiu del Port de Barcelona en aquest projecte sociocultural a través del patrimoni és el de posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes, estudiants, investigadors, turistes i a tots els interessats, les eines per despertar la curiositat i apropar coneixements sobre la història i el paper del Port de Barcelona en el context de la societat a tots els nivells i disciplines, ciència, cultura, tecnologia, comerç, turisme, entre d'altres.

En aquest apartat i a través dels subapartats de Col·leccions, Exposicions, Publicacions i Activitats podràs veure tot el relacionat amb el Port de Barcelona, la societat i el patrimoni i la cultura.

Affichage de contenus web

WOWSlider generated by WOWSlider.com
#tp://w"keyFm> pos "keyFm> relspaces/spacer src="honi cultural n=%2Flanguage=%2Fl -theme/images/puerto/search30jpg" title=" 1"ud="link} e type="tfootop"> spla Mi/woSbslidevG#x3b;jsen#x3b;jse om"/ca :eId;="/ca > /caca actes< etatPiencynetace//" tots els nivells itatPiency Netace/ caca nguage=tr"/caca> /caca actes< franca/ink1" href="/ca/weFrance caca nguage=tr"/caca> /caca actes< e oPi//ink1" href="/ca/weMotour #x3b;jse oPi3d;3494 caca nguage=tr"/cac a> /caca actes< arxiu-fotoFotatP/ ink1" href="/ca/weLend "ecti494DB8214B caca nguage=tr"/caca> /cacaactesshowseu>