Responsable tècnic/a de Comptabilitat i Impostos

Una plaça de personal laboral indefinit de Responsable tècnic/a de Comptabilitat i Impostos, grup II banda I, en el departament de Gestió Econòmica Financera, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 01/07/2019.


El resultat de l'entrevista genèrica i la convocatòria a l'entrevista final es publicarà el 17/09/2019.


 


Bases de la convocatòria Manual de Qualitat - Nivell 2 Manual de Sector i Estratègia Portuària - Nivell 2 Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Resultat de la prova pràctica, suma de mèrits i convocatòria a entrevista genèrica