Serveis d'Inspecció en Frontera

L’Àrea PIF (Punt d’Inspecció en Frontera) aplega en un mateix espai tots els controls sanitaris i no sanitaris de mercaderies en frontera, té l’objectiu d’agilitar els processos de control en frontera i facilitar el pas de la mercaderia pel Port. Integra en un mateix espai les instal·lacions dels diferents serveis d’inspecció fronterers adscrits a Sanitat Exterior, Animal i Vegetal, Duana i SOIVRE:

  • Punt d’Inspecció en Frontera (PIF)
  • Punt d’Inspecció Fitosanitari (PIF Sanitat Vegetal)
  • Punt Designat d’Importació (PDI / PED)
  • Recinte Duaner Habilitat (RAH)
  • Servei Oficial d’Inspecció, Vigilància i Regulació de les Exportacions (SOIVRE)

L’Àrea PIF és un espai polivalent dissenyat per realitzar, amb rapidesa i professionalitat, els controls de les mercaderies, especialment aquelles d’origen animal, vegetal i peribles. Les seves funcions van des del control de les mercaderies destinades al consum humà (alimentació, medicaments, etc.) fins a la inspecció de la qualitat i la documentació dels productes d’importació i exportació.

La gestió de l’Àrea PIF va a càrrec de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB), i les operatives i la manipulació de les mercaderies són realitzades per personal de la Fundació Cares* amb el suport de l’Equip de Qualitat del Port de Barcelona.

L’Àrea PIF s’ha construït a la ZAL Prat, just a l’eix entre el Port actual i l’ampliació i davant de la nova terminal de contenidors BEST al Moll Prat. Té unes dimensions pensades per atendre les necessitats que generaran els futurs tràfics del Port de Barcelona: 5.729 m2 construïts; 3.119 m3 de càmeres frigorífiques, repartides en tres espais –temperatura ambient, refrigeració (-4º) i congelació (-18º)–; 8 zones operatives diferenciades; 31 molls de càrrega; i zona d’aparcament i espera de camions.

L’edifici ha estat projectat perquè els tècnics i inspectors dels diferents ministeris implicats puguin desenvolupar la seva tasca en les millors condicions alhora que s’ha cercat la màxima seguretat, sostenibilitat i accessibilitat.

*La Fundació Cares és una entitat sense ànim de lucre que realitza serveis logístics i productius generant i mantenint llocs de treball per a persones amb dificultats d'inserció, principalment amb discapacitats psíquiques. Cares utilitza un model de gestió empresarial amb un objectiu social i permet que els treballadors amb discapacitats i les empreses de l'entorn industrial i logístic es beneficien mútuament.

Barcelona, 22 de març de 2013