Contactes

EMPRESA MAIL TELÈFON
ACB – Agents Consignataris de Barcelona acb@consignatarios.com 93 265 07 32
ACC10 info@acc10.cat 93 476 72 00
Àrea PIF   93 298 21 68
ATEIA
Associació
Transitaris de Barcelona
ateia@bcn.ateia.com 93 315 09 03
Cadenes Logístiques
Port de Barcelona
ccll@portdebarcelona.cat 93 306 88 72
93 298 61 51
Cambra de Comerç
de Barcelona
administracio@cambrabcn.org 902 448 448
CI-SAU
Port de Barcelona
centre.identificacio@portdebarcelona.cat 93 298 60 66
COACAB – Col.legi d’Agents de Duanes coacab@coacab.com 93 329 26 66
Consorci de la Zona Franca czfb@el-consorci.com 93 263 81 11
COPCA – Consorci de Promoció Comercial de Catalunya gcompte@gencat.net 93 484 95 49
Duana Marítima de Barcelona adu.barcelonamaritima@correo.aeat.es  93 344 40 00
Foment del Treball Nacional recepcio@foment.com 93 484 12 00
Polícia Portuària – Centre de Control – Port de Barcelona centre.control@portdebarcelona.cat 900 100 852
Portic portic@portic.net 93 508 82 82
SAC – Atenció al Client – Port de Barcelona sac@portdebarcelona.cat 93 306 88 06
Sanitat Animal sanimal.barcelona@seap.minhap.es 93 520 91 95
93 520 91 90
Sanitat Exterior sanidad_exterior.barcelona@seap.minhap.es 93 520 91 66
Sanitat Vegetal svegetal.barcelona@seap.minhap.es 93 520 91 77
SAU – Servei d’Accés Unificat – Port de Barcelona sau@portdebarcelona.cat 902 222 858
SOIVRE barcelona.dp@mcx.es 93 441 65 36
TCB – Terminal de Contenidors de Barcelona tcb@tcbcn.com 93 441 00 66
TERCAT – Terminal Catalunya info@tercat.es 93 508 44 40
ZAL – Zona d’Activitats Logístiques - CILSA info@zal.es 93 552 58 00