This content is not available in English. Below is Catalan

Seguretat

Les terminals certificades per la Marca de Qualitat (APM Terminals Barcelona i BEST) garanteixen que no es produiran incidències (danys i faltes) a la mercaderia en contenidor de qualsevol tipus durant la seva manipulació i estada. Es lliurarà el contenidor, en el cas de les importacions, amb el mateix precinte amb què ha sortit de la terminal.

S'inclou en aquest compromís aquella mercaderia no contenitzada que passa inspecció en el Punt d'Inspecció en Frontera (PIF), sempre que el dany sigui conseqüència d'una manipulació realitzada per una persona autoritzada.

Cada un d'aquests compromisos conté observacions, exclusions i límits de compensació específics.