This content is not available in English. Below is Catalan

Pagaments taxa mensual

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva sessió del 25 de novembre de 2015, ha acordat prorrogar per a l'exercici 2016 la mesura aprovada en 2009 relativa a la possibilitat d'acollir-se a la liquidació mensual de la taxa per ocupació privativa.

Requisits per obtenir la modalitat de pagament mensual de la taxa per ocupació privativa:

-Presentar el Model de sol·licitud, signat per una persona amb poders de representació.
-Només aplicable a la Taxa per ocupació del domini públic portuari.
-Aplicable tant a Concessiones com a Autoritzacions.
-Obligació de Domiciliació bancària
-Tenir actualitzades les Fiances que es van exigir en els títols d'ocupació.
- Les sol·licituds es presentaran a l'oficina del Servei d'Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est, del edifici World Trade Center del Moll Barcelona, en horari de 8:30 hores a 19:00 hores.