Borsa de treball temporal Policia Portuària

Creació d'una borsa de treball temporal de l'ocupació de Policia Portuària (GNB 327), per cobrir necessitats de caràcter temporal, treballs ocasionals, eventuals per circumstàncies de la producció, per substituir a personal laboral amb reserva de lloc de treball, o per cobrir qualsevol altra necessitat organitzativa subjecta a la modalitat de contracte temporal i limitada exclusivament a la categoria professional objecte d'aquesta convocatòria, mitjançant sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació finalitzarà el 18/12/2019, a les 12.00h


La llista provisional de persones admeses i excloses es publicarà el 20/12/2019.


Bases de la convocatòria Temari Plànol guia

Tècnic/a administratiu/va - Contracte en pràctiques

Una plaça de Tècnic/a administratiu/va, en la modalitat de contracte en pràctiques per a col·laborar en el desenvolupament de les diferents activitats del departament de Gabinet Tècnic del Port de Barcelona.Oferta de treball

Assistent tècnic/a juridic/a - Contracte en pràctiques

Una plaça d'Assistent tècnic/a jurídic/a, en la modalitat de contracte en pràctiques per a col·laborar en el desenvolupament de les diferents activitats de l'àrea de Serveis Jurídics i Contractació del Port de Barcelona.Oferta de treball

Tècnic/a administratiu/va de Relacions Públiques i Protocol

Una plaça de Tècnic/a administratiu/va general, grup II, banda II per a Relacions Públiques i Protocol, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 30/10/2019.


El resultat final d'aquesta convocatòria es publicarà el 17/12/2019.


 


Bases de la convocatòria Manual de Gestió Documental - Nivell 2 Manual de Comunicació i Relacions Institucionals - Nivell 1 Manual d'Operacions i Serveis - Nivell 1 Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Resultats de la prova de competències tècniques i citació a la prova pràctica Resultats de la prova pràctica i citació a l'entrevista genèrica Resultats de l'entrevista genèrica i citació a l'entrevista final

Tècnic/a en Patrimoni Cultural

Una plaça de Tècnic/a en Patrimoni Cultural, grup II banda II, a la Direcció General, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 09/10/2019.

 


Bases de la convocatòria Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Resultats de la prova pràctica i convocatòria a l'entrevista genèrica Resultats de l'entrevista genèrica i convocatòria a l'entrevista final Resultat final de la convocatòria