Policia Portuària - 321

Dotze places de personal laboral fix de Policia Portuària, Grup III Banda II Grup 1, en el Cos de la Policia Portuària, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d'abril a les 12.00 hores.


La llista provisional de persones admeses es publicarà el 12 d'abril.


Bases de la convocatòria Declaració jurada Plànol guia

Policia Portuària - 326

Dinou places de personal laboral fix de Policia Portuària, Grup III Banda II Grup 6, en el Cos de la Policia Portuària, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d'abril a les 12.00 hores.


La llista provisional de persones admeses es publicarà el 12 d'abril.


Bases de la convocatòria Declaració jurada Plànol guia