This content is not available in English. Below is Catalan

En aquesta secció trobarà informació sobre els concursos i altres projectes de licitació pública iniciats per l'Autoritat Portuària de Barcelona. Altres concursos i licitacions es troben a la Seu electrònica.

Recordeu que també hi ha informació disponible a www.contrataciondelestado.es.

 
063/2012 Manteniment preventiu i correctiu dels elements de supersestructura de vies de la xarxa ferroviària del Port de Barcelona.

047/2012 Rehabilitació Moll Catalunya.

044/2012 Moviment de precàrregues (actuació 7) Terminal Prat i Reforç Mota Nord.

037/2012 Desenvolupament de Projectes Business Process Management.

016/2012 Acord Marc per a la contractació del subministrament de vehicles en règim de lloguer (RENTING) per a l'Autoritat Portuària de Barcelona.

015/2012 Acord Marc per a la contractació del subministrament de combustible per a vehicles de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

013/2012 Servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de clima de l'Autoritat Portuária de Barcelona.