Some contents in this section are not available in English.


En compliment de la resolució de 3 de juny de 2013 de l'Intervenció General de l'Administració de l'Estat que obliga a les entitats del sector públic estatal empresarial a la publicació dels comptes anuals complets i el corresponent informe d'auditoria en la pàgina web oficial de l'entitat, l'Autoritat Portuària de Barcelona fa pública l'esmentada informació en aquest apartat.


2018
Comptes anuals individuals
Comptes anuals consolidats
Informe auditoria EY individuals
Informe auditoria EY consolidats
Informe auditoria IGAE individuals
Informe auditoria IGAE consolidats

2017
Comptes anuals individuals
Comptes anuals consolidats
Informe auditoria EY individuals
Informe auditoria EY consolidats
Informe auditoria IGAE individuals
Informe auditoria IGAE consolidats

2016
Comptes anuals individuals
Comptes anuals consolidats
Informe auditoria EY individuals
Informe auditoria EY consolidats
Informe auditoria IGAE individuals
Informe auditoria IGAE consolidats