- Specialits in container handling
- Highly qualified staff
- 2 international terminals: APM Terminals Barcelona and BEST
       · Up to 16-m depth for all sort of ships (super-post-panamax)
       · 17 container cranes
       · More than 3,000 metres of berthing line
- Rail facilities for handling and shipment

APM Terminals Barcelona

Sud wharf
08039 - Barcelona
Tel.: 93 441 00 66
Fax: 93 441 04 18
tcb@tcbcn.com
www.apmterminals.com/en/operations/europe/barcelona-terminal

BEST (Barcelona Europe South Terminal)

Avda Estany de Port, 91
Prat wharf
08820 - El Prat de Llobregat
Tel.: 93 508 44 40
Fax: 93 508 44 41
info@best.com.es
www.best.com.es

Normativa, procediment i guies pel compliment del VGM

A partir de l'1 de juliol del 2016 entra en vigor l'obligatorietat de pesar els contenidors abans de ser embarcats, el procediment conegut com VGM (Verified Gross Mass), aprovat per l'Organització Marítima Internacional (IMO) i incorporat en el capítol VI del Conveni Safety Of Life At Sea (SOLAS). La normativa especifica que el carregador (transitari, operador logístic o propietari de la mercaderia) serà el responsable de realitzar el pesatge del contenidor ple abans de ser embarcat.

El Port de Barcelona posa a disposició dels seus clients i usuaris tota la informació, les guies i els procediments documentals per a realitzar correctament el pesatge dels contenidors, tant si es realitza dins o fora del Port. Tots aquests procediment documentals es realitzaran mitjançant missatges electrònics, dissenyats amb l'objectiu de facilitar la màxima anticipació de les gestions a l'arribada del contenidor a la terminal, alhora que garanteixen que tots els implicats disposin de la documentació requerida i de les corresponents confirmacions.

Documents:

Normativa
Internacional (Solas)
MSC 380 (94)
MSC.1/ Cir 1475 - 9 juny 2014
MSC.1 /Cir 1548 - 23 maig 2016
MSC 96/24/1 FAQs - 28 gener 2016

Nacional (Direcció General de la Marina Mercant)
Resolució de la Direcció General de la Marina Mercant
Nota de la Capitania Marítima de Barcelona
Respostes a les consultes rebudes a la D.G. de la Marina Mercant
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Comunicació del VGM
Procediment castellà
Procediment anglès
Guies Edifact
Document d'admissió (COPARN)
Llista de càrrega (COPRAR)
Verificació del pes (VERMAS)
Informació Port Community System

Ponències:
Javier Valencia - Capitania de Barcelona
Javier Gallardo - PortIC
Jaume Bagot - Autoritat Portuària de Barcelona

Comunicat sobre VGM
Capitania Marítima