Tarifes vinculades

Les tarifes vinculades al posicionament del contenidor i la manipulació de les mercaderies per a la nova Àrea PIF són les següents:

 

Tarifes PIF / APB 2012 

A.- Contenidors complets o agrupatges de 2 ó més Tm 41,75 €/u.
B.- Mercaderia agrupatge inferior a 2 Tm 20,88 €/u.

C.- Ompliment o buidatge de contenidors, o remoció de la càrrega dins del contenidor (per efectuar revisions o despatxos duaners, o per petició de l’armador, consignatari o assegurança, etc), per tona, amb un mínim de 5 Tm:

  • Per tona de mercaderia no paletitzada
  • Per tona de mercaderia paletitzada
20,88 €/u.
8,18 €/u.