Característiques físiques i operatives de les instal·lacions

De manera esquemàtica i informativa, les característiques físiques i operatives més importants són les següents:

1. Ha suposat una inversió d’aproximadament 7 milions d’euros, finançats íntegrament per l’APB (Autoritat Portuària de Barcelona).

2. Té unes dimensions pensades per atendre les necessitats que generaran els futurs tràfics del Port de Barcelona.

a. 5.729 m2 construïts i distribuïts en dues plantes
b. 3.119 m3 de càmeres frigorífiques i 14 càmeres: 7 TA, 5 R i 2 C
c. 8 zones operatives diferenciades
d. 31 molls de càrrega
e. Zona d’aparcament i espera de camions

3. L’edifici compta amb:

a. WI-FI
b. Sistema d’intrusisme mitjançant alarma i CCTVA connectat al centre de control de la Policia Portuària.
c. Control d’accesos “KABA”
d. Grup electrogen i SAI
e. Un subsistema de detecció i un altre d’extinció d’incendis.
f. Sistema de captació solar fototèrmica.

4. S’establiran unes normes d’ús de les instal·lacions que estaran penjades als taulers d’anuncis per al coneixement de tothom (per exemple: obligatorietat de posar-se la bata a les zones d’inspecció; no serà necessari fer servir armilla reflectant).

5. L’Àrea PIF reuneix les instal·lacions de control sanitari i no sanitari de mercaderies.

a. Punt d’inspecció en Frontera (PIF)
b. Punt d’inspecció Fitosanitari (PIF Sanitat Vegetal)
c. Punt designat d’importació (PDI)
d. Recinte duaner habilitat (RAH)
e. Servei oficial d’inspecció, vigilància i regulació de les exportacions (SOIVRE)

A continuació es mostra una relació dels molls de càrrega respecte a l’habilitació de cadascun d’ells:

(1)IFCM Instal·lacions Frontereres de Control de Mercaderies
(2) IFCSM Instal·lacions Frontereres de Control Sanitari de Mercaderies
(3) PSEMP Productes Sotmesos a Especials Mesures de Protecció
(4) SOIVRE Servei Oficial d’Inspecció, Vigilància i Regulació del Comerç Exterior


6. L’Àrea PIF ofereix servei ininterromput de 8:00 a 20:00 hores, adaptant-se a les necessitats dels importadors i exportadors.