Empreses importadores i/o exportadores

Preus i bonificacions

-Tarifes màximes terminals de contenidors: Tarifes màximes aprovades per les terminals de contenidors de TCB i TERCAT
-T3 Tasa a la mercaderia ( descomptes per llei)
-Bonificacions a client final: repertori de bonificacions