En aquest apartat es relacionen les fires i congressos en què participen o assisteixen representants del Port de Barcelona.

Virtual
20-21 abril 2021
Web

València
27-29 abril 2021
Web

Virtual
4-6 maig 2021
Web

Virtual
4, 11 i 25 maigl 2021
Web

Madrid
19-23 maig 2021
Web

Barcelona
1-3 juny 2021
Web

Sao Paulo
31 agost-2 set. 2021
Web

Rotterdam
7-9 setembre 2021
Web

París
13-15 setembre 2021
Web

Amsterdam
22-23 setembre 2021
Web

Shenzhen
23-25 setembre 2021
Web

Baiona
30 set.-1 oct. 2021
Web
Newsletter 1 - 2

Madrid
5-7 octubre 2021
Web

Kuala Lumpur
12-14 octubre 2021
Web

Rotterdam
19-20 octubre 2021
Web

Ghana
26-28 octubre 2021
Web

Barcelona
Novembre 2021
Web

Barcelona
16-18 novembre 2021
Web

Maldonado, Uruguai
25-28 novembre 2021
Web

Cartagena d'Indies
29 nov.-1 desembre 2021
Web

Dakar
14-16 desembre 2021
Web