Declaració de Mercaderies Perilloses

Procediment del tractament de les mercaderies perilloses al Port de Barcelona (en castellà)

Guies de missatges:

Títol Versió Data
Guia de l'usuari dels missatges EDI de notificació de mercaderies perilloses 5.0 Agost 2012
Guia del missatge EDI d'autorització d'entrada de Mercaderies Perilloses (Comunicació entre l'APB i la terminal) 5.0 Octubre 2012
Notificació de les terminals a l'APB de la ubicació de les mercaderies perilloses 1.0 Març 2013
Guia del missatge HAZMAT (mercaderies perilloses a bord del vaixell) 3.0 Març 2013


Legislació associada:

Reial Decret. Reglament d'admissió, manipulació i emmagatzemant de mercaderies perilloses

Reial Decret pel que s'estableix un sistema de seguiment i d'informació sobre el tràfic marítim

Directiva 2009/17/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'Abril de 2009 per la qual es modifica la Directiva 2002/59/CE relativa al establiment d'un sistema comunitari de seguiment i d'informació sobre el tràfic marítim i per la que es deroga la Directiva 93/75/CEE del Consell

Reial Decret 1593/2010, de 26 de Novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 210/2004, de 6 de Febrer, pel qual s'estableix un sistema de seguiment i d'informació sobre el tràfic marítim

Directiva 2002/59/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de Juny de 2002 relativa al establiment d'un sistema comunitari de seguiment i d'informació sobre el tràfic marítim i per la que es deroga la Directiva 93/75/CEE del Consell