Formació al Client


La formació contínua dels nostres clients és un dels serveis que ofereix el Port de Barcelona, de forma gratuïta, per tal de fomentar la competitivitat de les empreses importadores i/o exportadores ubicades en l'àrea d'influència del Port de Barcelona.

Les accions formatives que s'organitzen van dirigides als clients finals, empreses que fan importació i/o exportació preferentment en contenidor per via marítima, i pretenen difondre coneixements sobre els elements de la cadena logística en l'entorn portuari, factors clau per assegurar l'èxit en les operacions de comerç exterior.

Tanmateix, també es programen jornades especifiques dirigides a associacions empresarials el format de les quals el marquen les pròpies associacions, tenint en compte les necessitats de cada sector.

Tots els ponents que imparteixen els cursos són professionals del sector amb experiència provada.

El procés d'inscripció s'obre dues setmanes abans de l'inici del curs a través de la nostra pàgina web i finalitza 48 hores abans.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ
Si la seva empresa reuneix el perfil, podeu formalitzar la inscripció omplint els formularis que trobaran a continuació del calendari de cursos.

Calendari de cursos segon semestre 2019

Propers cursos
29 d'octubre de 2019 - Brexit: Eines per actuar amb seguretat jurídica. Duanes, logística i contractació
Programa
Formulari d'inscripció

5 de novembre de 2019 - Incoterms 2020: la seva correcta utilització
Programa
Formulari d'inscripció

26 de novembre de 2019 - Incoterms 2020: la seva correcta utilització
Programa
Formulari d'inscripció