Procediment Manifestos i Declaracions Sumàries


L'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva funció de finestreta única per la recepció dels Manifestos de Càrrega i Declaracions Sumàries de Descàrrega, atén multitud de consultes relatives tant a l'estat dels missatges com a la forma de fer modificacions, addicions…

Arran de totes aquestes consultes s'ha vist que hi ha una sèrie de dubtes que es repeteixen sovint, és per això que s'ha decidit la elaboració d'aquest informe en el qual a més de donar explicació de la normativa es vol donar també resposta a aquest dubtes més freqüents.

Manual de Bones Pràctiques per als Manifestos de Càrrega i Declaracions Sumàries de Descàrrega