Localització

AREA PIF
Cal Patrici, 8 - 12
ZAL PRAT
08820 EL PRAT (Barcelona)
Telèfon -  93 298 21 68

Horaris SIF
De dilluns a divendres: 08.00 a 20.00 h (atenció públic 09.00 a 18.00h)
Consultes telefòniques: De 09.00 a 10.00 h i de 13.00 a 14.00 h

Plànol d'informació

Informació i documentació nou PIF
Presentació Jornades
Nou procés de facturació i forma de pagament en l'àrea PIF
Alta client PIF
 

Des de principis dels anys 90, el Port de Barcelona atén les necessitats d'infraestructures que les legislacions, nacional o europea, han atorgat a les instal·lacions on s'han de dur a terme els controls a la mercaderia procedent de tercers països, per part dels diferents Serveis d'inspecció a la Frontera (Ministeri de Sanitat, Medi Ambient, Medi Rural i Marí i Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç).

L'objectiu és adequar i facilitar la prestació als Serveis d'Inspecció perquè puguin desenvolupar les seves funcions amb l'agilitat i la qualitat que reclamen les necessitats del mercat.

El Punt d'Inspecció Fronterer (PIF) és, per normativa europea, el lloc on es realitzen les inspeccions de productes d'origen animal. Paral·lelament, s'han elaborant diferents normatives per adequar les instal·lacions on es fan els reconeixements de les mercaderies en condicions òptimes (PDI, RAH) segons els requeriments legislats.

En abril de 2009, es va elaborar la següent Guia de l'Usuari SIF on es poden trobar les funcions i tràmits dels serveis (actualitzada en 2015):

- Sanitat Animal
- Sanitat Exterior
- Sanitat Vegetal
- SOIVRE

Requisits d'introducció d'animals de companyia i mascotes en el territori comunitari. Web de la Comissió Europea