enllaç a Mapa d'obres

Títol

Terminal intermodal Port de Barcelona. Moviment de Precàrregues (Actuació 2)

Adjudicatari

Catalana de Inversión y Construcción Tres, SL

Descripció

El plantejament de desenvolupament ferroviari del Port de Barcelona, així com el seu Pla Director Ferroviari, inclouen l'aprofitament dels terrenys de l'antiga llera del riu Llobregat per a la creació d'una sèrie de terminals ferroviàries, tant de càrrega i descàrrega com d'expedició i recepció.

L'objecte de la present actuació és definir la precàrrega necessària en el tram de l'antiga llera, situada entre el tram de connexió entre el carrer A de la Zona Franca i el carrer 114 del Polígon Pratenc, i l'encreuament de la línia aèria d'alta tensió per sobre de l'antiga llera, així com el gasoducte soterrat de Nedgia a la mateixa zona. D'aquesta manera, l'àmbit d'actuació del projecte a¿mbit d'actuació del projecte aLa solució prevista per a materialitzar la precàrrega consisteix en una sèrie d'actuacions, que bàsicament són:

- Aclarida i desbrossament general del terreny, particularment en zones amb vegetació alta i molt frondosa, inclòs l'arrencada o tall d'arbres i soques.
- Aclarida, neteja i desbrossament de parcel·les ocupades, incloent-hi qualsevol tipus de materials, objectes i tancaments, fins i tot l'enderroc d'edificacions i estructures.
- Formació d'una precàrrega amb un volum de 107.002,10 m3.
- Tancament de tot el perímetre de l'actuació, al llarg del peu de talús de la precàrrega, amb la ubicació de dues portes a les cantonades nord-est i nord-oest.