Sea Traffic Management

Descripció del projecte:

El principal objectiu de l'Acció és validar el concepte de Sea Traffic Management, STM (Gestió del Trànsit Marítim), definit i elaborat dins del projecte MONALISA 2.0 (TEN-T no. 2012-EU-21007-S).

STM vol superar molts dels reptes presents actualment en la comunicació i intercanvi d'informació entre els stakeholders en la indústria del transport marítim; incorporant-hi un valor afegit significatiu.

El STM Validation Project posarà en pràctica els resultats obtinguts a MONALISA 2.0. mitjançant bancs d'assaig a gran escala per a la Gestió del Trànsit Marítim en la regió Nòrdica i en el Mar Mediterrani. En aquests bancs, es provaran i validaran: la Gestió del Viatge, la Gestió de la Circulació i el Port Collaborative Decision Making. Tanmateix, es desenvoluparà l'estructura de la informació per a l'intercanvi de dades. L'Acció perfeccionarà i desenvoluparà els anàlisis ja existents dels efectes sobre els contractes de noliejament, els aspectes legals i de responsabilitat, els aspectes operacionals tals com la facilitat d'ús i la protecció cibernètica; així com oferir un anàlisis cost-benefici amb propostes de negoci convincents per a les parts interessades. El Projecte Sea Traffic Management (Gestió del Trànsit Marítim) recolza fortament el desenvolupament de la e-Navegació.

L'Acció es realitza en consorci, a nivell europeu, i comprèn un gran nombre d'organitzacions reconegudes (principals fabricants d'equips de navegació, autoritats públiques i institucions acadèmiques) en 12 països europeus.

Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

· Digitalitzar la informació del transport marítim i facilitar-ne l'intercanvi.

· Assolir un major grau d'integració en el transport marítim.

· Definir les bases per a un posterior desenvolupament i implantació del Sea Traffic Management (Gestió del Trànsit Marítim).

Participació de l'APB:

L'APB participa en el projecte mitjançant l'adaptació dels sistemes de la seva torre de control, per a poder treballar amb Port CDM (Port Collaborative Decision Making) amb la finalitat de tenir un centre de control marítim potent, capaç de gestionar i mantenir actualitzat el volum d'informació digital.

Resultats esperats:

· Establir un model d'intercanvi de dades cooperatiu i coordinat, en consonància amb el modus operandi i la cultura de transport europees.
· Crear un marc comú i estandarditzat d'intercanvi d'informació per als agents de l'àmbit marítima.
· Millorar la seguretat, la sostenibilitat i la eficiència operacional en el transport marítim.
· Servir de base per al desenvolupament de polítiques, així com per a la posterior investigació i desenvolupament del Sea Traffic Management.

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.

Identificació:

Proposta de Projecte: 2014-EU-TM-0206-S

Número d'acord: INEA/CEF/TRAN/M2014/1034312

Planificació del Projecte:

Data d'inici:
Gener 2015

Data de finalització:
Desembre 2018

Estat: Finalitzat.

Pressupost:

Costos de subvenció totals:

42.977.435 €

Contribució de TEN-T:

21.488.717,50 €

Finançament de TEN-T:

50%

Finançament d'APB:

335.000 €

Estats involucrats:

Austria, Xipre, Dinamarca, Finlàndia, Alemània, Irlanda, Itàlia, Holanda, Portugal, Espanya, Suècia i Regne Unit.

Participants:

Líder del projecte:

Swedish Maritime Adm. (SMA)

Programa de suport:

TEN-T Banner
 

2014 Multiannual call

Socis del Projecte:

Port de Barcelona, Fundación Valenciaport, SASEMAR, CIMNE, UPC, i fins a 39 socis.

Enllaços d'interès:

STM Validation Project INEA
STM Validation Project Website
European Comission DG Move
STM Brochure
Innovation and Networks Executive Agency
European ComissionLa responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.