Identificació:
Proposta de projecte:
EMO/1160/2015
Decisió de la comissió:
EMO/1822/2015

Planificació del projecte:
Data d'inici: 4 de gener 2016
Data de finalització: Gener 2020
Estat: En execució

Participants:
Líder del projecte:
Autoritat Portuària de Barcelona
Socis del projecte:
Applus IDIADA Group, Escola d'Enginyeria Barcelona Est, Barcelona Supercomputing Center, Escola Europea de Short Sea Shipping, Dimsport Spain S.L., Renewable Technical Consulting S.L., Naturgy Iberia, Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors, Transmar logística CTC
Estats involucrats:
Espanya

Pressupost:
Costos Comunitat EcoMobility:
7.092.478,97€
Costos elegibles totals RePort:
1.610.884,41€
Contribució de RIS3CAT:
689.899,50€
Finançament de l'APB:
32.696,14€
Programa de suport:

Aquest projecte ha sigut cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Enllaços d'interès:
Pàgina web RIS3 EU

Descripció del projecte:

EcoMobility, una de les cinc comunitats RIS3CAT atorgades al 2015, és un clúster d'empreses i institucions d'investigació creat amb la finalitat de reduir la contaminació causada pel transport. Dins del marc de la Comunitat EcoMobility, el Port de Barcelona és el líder del projecte RePort.

El projecte RePort es centra en reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions acústiques al Port, amb la finalitat de millorar la qualitat de l'aire de Barcelona.

El principal objectiu de RePort és desenvolupar una innovadora tecnologia que faci possible la transformació de motors Dièsel en Dual-Fuel (motors de doble combustible), de manera que també puguin operar amb gas, fent-los així més sostenibles.

Contribuir a la consolidació de GNL (Gas Natural Liquat) i el GNC (Gas Natural Comprimit) com a alternativa real, eficient i sostenible, farà possible en un futur un hub logístic a l'àrea del Port, on els camions circulin amb aquests combustibles alternatius. En conseqüència, es reduirà la contaminació i es facilitarà la transició a un sector de transport industrial més sostenible.

Objectius:

Els principals objectius de RePort són:

· Reduir les emissions de CO, HC, NOx i emissions acústiques, causades pel transport de mercaderies amb camió des del Port a les àrees de distribució.
· Reunir informació respecte d'aquestes emissions.
· Millorar la tecnologia existent en motors de doble combustible.
· Compartir els resultats obtinguts, amb la finalitat de promoure l'ús de gas natural com a combustible estàndard en la cadena de distribució de béns.

Activitats del projecte RePort:

· Desenvolupar la base tecnològica necessària per a convertir els vehicles Dièsel en vehicles Dual-Fuel.
· Estudiar la metodologia a aplicar que maximitzi els beneficis del sistema Dual-Fuel, i redueixi les emissions.
· Realitzar proves en vehicles amb combustible gas natural.
· Els sistemes es desenvoluparan de manera que puguin ser instal·lats en vehicles Euro IV i Euro V.
· Definir i establir la cadena logística de subministrament de GNL i GNC, per a poder fer front a la futura demanda de gas natural en vehicles.

L'Autoritat Portuària de Barcelona coordina la gestió de les diferents activitats del projecte.

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.