Descripció general

El port actual té una superfície d'aigües abrigades de 902Ha, a més de les 4.541Ha d'aigües obertes.

El Port té dues bocanes, la Bocana Sud amb una amplada de 530m, calat de 18.5 m orientada a 166º i la Bocana Nord, oberta l'any 2003, que té una amplada mínima de 144m, calat de 11,5m i orientada a 195º.

Imatge aigües abrigades i aigües obertes del Port de Barcelona

El balanç d'aportacions i sortides d'aigua del port i els principals sentits de l'agitació portuària es resumeixen en el següent gràfic:

Imatge del balanç d'aportacions i sortides d'aigua del Port de Barcelona