Identificació:
Proposta de projecte:
2019-ES-TM-0283-W
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2019/2129934

Planificació del projecte:
Data d'inici: Març 2020
Data de finalització: Maig 2023
Estat: En execució

Participants:
Líder del projecte:
Enagas Transporte, S.A.U.
Socis del projecte:
Port de Barcelona, KNUTSEN OAS España, SL .
Estats involucrats:
Espanya

Pressupost:
Costos de subvenció totals:
45.788.500 €
Contribució de TEN-T:
9,157,700 €
Finançament de TEN-T:
20%
Finançament de l'APB:
30.000 € (20%)
Programa de suport:

2019 Connecting Europe
Facility Transport MAP


Descripció del projecte:

Construir una barcassa per subministrar gas natural liquat (GNL) com a combustible marítimo al Port de Barcelona i zones adjacents.

La barcassa tindrà una capacitat d'emmagatzematge de GNL de 5.000 m3 a través de tancs d'emmagatzematge de tipus C, cosa que li donarà una generació d'ebullició d'entre el 0,15-0,25% al dia.

Estarà equipat amb diverses bombes de subministrament.

Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

· Impulsar el procés de descarbonització de la península Ibèrica
· Contribuir a la reducció de les emissions contaminants en el transport marítim
· Posicionar la indústria del gas natural marítim per a l'ús de GNL com a combustible marítim
· Incrementar la visibilitat europea del sector ibèric de GNL.