Logo finançament Unió Europea

Estat actual d'avenç

L'inici oficial de l'acció es va produir el 10 d'Octubre de 2015 a Madrid, amb una reunió per iniciar la Acció entre les administracions implicades en el contracte: Ministeri de Foment, APB i ADIF, així com els principals involucrats: Puertos del Estado, Generalitat de Catalunya i FGC. La reunió va estar presidida pel Director General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment.

Les obres de l'Activitat 2 han estat supeditades a la tramitació de la modificació de la Delimitació d'Espais i Usos Portuaris (DUEP), la qual ha estat modificada pel Ministerio de Fomento, mitjançant l'Ordre Ministerial del 24 d'Octubre, com a resposta al compromís signat al Juny d'aquest any entre Adif, Ministerio de Fomento y APB.

Les obres de l'Activitat 2 han estat supeditades a la tramitació de la modificació de la Delimitació d'Espais i Usos Portuaris (DUEP), la qual ha estat modificada pel Ministerio de Fomento, mitjançant l'Ordre Ministerial del 24 d'Octubre, com a resposta al compromís signat al Juny d'aquest any entre Adif, Ministerio de Fomento i APB.

Durant el Consell d'Administració celebrat a finals d'Abril de 2016, es va adjudicar el contracte d'obra civil lligat a l'activitat 6 "Nou accés ferroviari. Vies d'accés i expedició/recepció" Clau d'expedient OB-GP-P-0735/2013, a la Unió Temporal d'Empreses: Construcción, S.A., OHL, S.A., G&O, S.A., CONVENSA and Constructora Calaf, S.A.U. per una suma total de 11.996.420,62 euros IVA exclòs i un termini d'execució de 10 mesos.

El Consell de Ministres va informar de la autorització de dos Convenis pel desenvolupament del nou accés sud ferroviari al Port de Barcelona, durant el mes de Juny de 2016, en el que es va indicar:

  • El Ministeri de Foment, ADIF, la Autoritat Portuaria de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat i Puertos del Estado, subscriuen regular les aportacions financeres pel desenvolupament del nou accés, amb un cost estimat de 149,8 milions d'euros, que es finançarà a través del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.
  • El Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya, ADIF i Ferrocarrils de la Generalitat, subscriuen el traspàs de FGC a ADIF  de determinades infraestructures de titularitat de la Generalitat i la seva inclusió en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), en el marc d'execució i explotació del nou accés sud ferroviari al port. Es posa en acord la transmissió gratuïta del tram de 2 km entre aproximadament el nou accés viari des de la Ronda Litoral i un punt determinat més enllà del pont d'accés a Mercabarna. Aquest tram es convertirà a tres amples de via per permetre les circulacions europees i continuar amb les de ample mètric actual.