Identificació:
Proposta de projecte:
957815
Número d'acord:
H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC

Planificació del projecte:
Data d'inici: Setembre 2020
Data de finalització: Novembre 2023
Estat: En procés

Participants:
Líder del projecte:
VIIA
Soci del projecte:
Port de Barcelona
Estats involucrats:
França i Espanya

Pressupost:
Costos totals elegibles:
5.055.000 €
Contribució de H2020:
25.471.471 €
Aportació H2020:
20%
Aportació de H2020:
11.080.000 €

Programa de suport:

Horizon 2020
Green deal


Descripció del projecte:

Els models de comunitats energètiques intel·ligents encara són experimentals, ja que arriben potser al 0,01% del mercat energètic actual a través de pruebas de menys de 100 membres i que només cobreixen 1 vector energètic en aquell moment.

Els Creadors permeten als iniciadors locals crear i operar sistemes avançats d'energia comunitària (CES) mitjançant el suport de processos tècnics, financers i socials en cada fase del cicle de vida del CES.

Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

1. Demostrar serveis professionals per a tot el cicle de desenvolupament del CES en deu llocs, integrant amb seguretat tots els vectors energètics existents i permetent una alta participació dels consumidors.
2. Millorar la "preparació comercial" del CES dissenyant un model de negoci viable acceptat i reconegut per tots els grups d'interès (inversors, ciutadans, DSO, iniciadors de la comunitat).
3. Acoblar i optimitzar la generació local i la demanda de CREADORS Energy Communities per evitar problemes de congestió a nivell de distribució.
4. Utilitzar un conjunt d'eines innovadores (actius, programari, governança i models de finançament) que facilitin la creació, implementació i operació de CREATORS Energy Communities.
5. Donar suport a la creació de CREATORS LEC de 10 replicadors potencials a diferents països europeus i col·laborar amb els DSO locals, els TSO.