Identificació:
Proposta de projecte:
2015-EU-TM-0250-M
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2015/1123715

Planificació del projecte:
Data d'inici: Març 2016
Data de finalització: Desembre 2018
Estat: En execució

Participants:
Líder del projecte:
Luka Koper
Socis del projecte:
Autoritat Portuària de Barcelona, Autoterminal, Neptune Lines
Estats involucrats:
Espanya, Eslovenia

Pressupost:
Costos de subvenció totals:
17.142.880 €
Contribució de TEN-T:
5.230.280 €
Finançament de TEN-T:
30,18%
Finançament de l'APB:
1.578.500 €
Programa de suport:

2015 Multiannual Call

Enllaços d'interès:
Innovation and Networks Executive Agency
Motorways of the Sea
CEF Transport – Motorways of the Sea


Descripció del projecte:

Aquest projecte pretén millorar el servei actual d'Autopistes Marítimes (Motorways of the Sea), incrementant el transport de cotxes elèctrics via marítima. Amb aquesta finalitat, es desenvoluparan infraestructures en els ports de Koper i Barcelona per a millorar els seus accessos portuaris i les connexions ferroviàries.

Concretament, al Port de Barcelona s'adaptarà la terminal ferroviària Príncipe de España per a que compleixi els requisits de la UE, i es construirà un nou accés a la terminal. Així mateix, Koper i Barcelona estudiaran i desenvoluparan el prototip per a la instal·lació de columnes elèctriques de càrrega; i un estudi avaluarà el rendiment mediambiental de Neptune Line, l'operador que fa d'enllaç entre ambdós ports.

Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

· Millorar el transport marítim d'automòbils al Mar Mediterrani.

· Actualitzar i modernitzar les infraestructures per a l'accés directe, per terra i mar, als ports de Koper i Barcelona.

· Realitzar un estudi per identificar les necessitats logístiques de la cadena de subministrament de vehicles elèctrics, incloent un anàlisis sobre l'autonomia d'aquests vehicles.

· Instal·lació pilot de columnes de càrrega per a vehicles elèctrics en ambdós ports.

Participació de l'APB:

L'APB participa en el projecte amb les activitats:

· Adaptació de la terminal ferroviària Príncep de Espanya.
· Creació d'un nou accés a la terminal.
· Suport a la logística de vehicles elèctrics.

Resultats esperats:

· Millor accés marítim i terrestre a ports centrals, i una millor connexió a la Core Network Corridors (Corredors de la Red Bàsica Europea).
· Increment estimat en 25.000 vehicles transportats a través de MoS anualment.
· Descongestió de les carreteres, degut al canvi a mitjans de transport més sostenibles.
· Millora de la intermodalitat degut a la modernització de la xarxa ferroviària interna del Port de Barcelona a ample de via UIC.
· Primera terminal espanyola de cotxes adaptada als estàndards de la UE.
· Major coneixement sobre la distribució de vehicles híbrids i elèctrics.

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.