L'Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat esmenes al sistema d'organització del tràfic marítim, implementades el 15 de novembre del 2006. Aquestes esmenes canvien l'orientació del canal sud d'aproximació, el rumb i la forma de les zones de fondeig i el punt d'embarcament del pràctic.

Procediment d'aproximació al Port de Barcelona
Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al Port de Barcelona