enllaç a Mapa d'obres

Títol

Ampliació del moll Adossat 3a fase. Consolidació

Adjudicatari

COMSA, SAU

Descripció

Dins dels plans d'ampliació i desenvolupament de l'activitat de creuers al Port de Barcelona, es preveu la consolidació de l'activitat de passatgers al moll Adossat, incloent-hi la ubicació d'una futura terminal de creuers a l'última alineació del moll, a l'espai ocupat per Terminal Port Nou.

L'objecte de la present obra és col·locar una precàrrega de terres sobre una part dels reblerts i calaixos que conformen la nova línia de moll, corresponent a l'ampliació del moll Adossat 3a fase.