Logo finançament Unió Europea

Activitat 2 - Nou accés ferroviari Tram 2. Vies d'accés i d'expedició/reparació en Nou Llobregat

L'Activitat consisteix en la construcció de doble via en amples estàndard i ibèric que connectarà des de l'Activitat 1 fins al port, punt on s'inicia el tram inclòs en l'Activitat 6. També conté dues zones de vies de classificació connectades a les vies principals.

El projecte consisteix en un set de dos vies d'accés d'aproximadament 2 km de llarg i dos estacions de classificació. Els apartadors de l'estació seran aptes per operar amb trens de 750m. El projecte inclou la plataforma, vies i electrificació 3 kV CC (adaptable a 25 kV CA).

L'Activitat 2 s'ha projectat amb doble via per tal d'estar llest pel desenvolupament de la tercera fase del Projecte Global, durant la qual es portarà a terme la construcció de les Terminals Intermodals i es completarà l'anell ferroviari.

La longitud de les vies incloses en aquesta activitat es d'uns 10 km, considerant les vies d'accés i les de classificació.

Prèviament a la licitació de les obres civils de l'Activitat, es registrarà la modificació del DEUP (Delimitación de Esapcios de Uso Portuario) per establir els nous límits de l'àrea portuària, ja que els terrenys en els que estan projectats els treballs, no pertanyen tots a l'APB.

Aquesta Activitat esta composta de 3 subactivitats:

  • Obra Civil
  • Subministrament dels aparells de via.
  • Direcció d'obra, seguretat i salut i direcció ambiental.