EcoCalculadora

Els clients de les mercaderies cada vegada estan més interessats en conèixer les externalitats ambientals per considerar-les en la presa de decisions sobre la ruta de transport. Per respondre a aquesta inquietud, el Port de Barcelona ha posat a disposició de les empreses propietàries de la mercaderia i dels operadors logístics una ecocalculadora que calcula les emissions de CO2 de les seves rutes de transport i de les rutes alternatives més eficients des del punt de vista del medi ambient.