Meteorologia

Xarxa meteorològica
Previsions meteorològiques
Climatologia al Port

Les condicions meteorològiques, especialment el vent i la pluja, són elements que poden afectar directament el desenvolupament de les operatives portuàries. El vent i la pluja també influeixen en la dispersió dels contaminants emesos al Port.

Per al Port de Barcelona és molt important disposar d'informació fiable i actualitzada sobre les condicions meteorològiques existents en cada moment, així com enregistrar-les per a la seva anàlisi climàtica posterior i també en relació a la contaminació de l'aire mesurada.

Xarxa meteorològica

La variable meteorològica més rellevant per al port és el vent. El port es troba situat entre l'obstacle de la muntanya de Montjuic, la canalització de la llera del riu Llobregat, el Mar Mediterrani i la proximitat a la illa tèrmica que suposa la ciutat de Barcelona. Tots aquestes elements afecten la circulació de l'aire de manera que el regim de vents presenta grans variacions a les diferents zones del port.

Actualment el Port disposa de 8 estacions meteorològiques repartides per l'entorn portuari dotades amb sensors que mesuren principalment el vent, i en algunes d'elles també la pressió atmosfèrica, temperatura i la humitat relativa, la radiació solar i la precipitació. L'equipament de cada estació varia en funció de la utilització principal que es doni a les seves dades. Tres estacions (al mapa en negre) tenen equipament complet i permeten caracteritzar climatològicament una zona àmplia del port i les altres quatre (en Blau al mapa). són exclusivament anemomètriques, i permeten analitzar localment el comportament del vent.

Les primeres estacions es van instal·lar el 1997 i van ser la 01 situada al Dispensari del moll de Bosch i Alsina i la 02 situada a la Sirena de l'antiga bocana del port. Posteriorment es van anar instal·lant més estacions donant cobertura a la resta del port, estenent-se actualment fins a les noves activitats que ocupen l'ampliació sud cap a el Prat de Llobregat.

En el següent mapa es poden consultar, clicant els punts indicats, les característiques específiques de cada una de les estacions. Podeu sol·licitar les dades de les estacions meteorològiques del Port de Barcelona a medi.ambient@portdebarcelona.cat

Previsions meteorològiques

El desenvolupament de l'activitat portuària, a més de la informació meteorològica en temps real, requereix informació sobre les condicions meteorològiques futures. El Port de Barcelona disposa de previsions meteorològiques particularitzades de vent, temperatura i onatge, elaborades pel Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC) i per l'Organismo Publico de Puertos del Estado (OPPE) en col·laboració amb l'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET)

Aquestes previsions permeten activar les Alertes per Situacions Meteorològiques de Risc del Port de Barcelona i limitar les operacions als diferents molls.

Actualment ja podeu consultar les previsions de Puertos del Estado i properament també les del SMC.

Puertos del Estado AEMET

Climatologia al Port

L'anàlisi de les sèries de valors de les diverses variables enregistrades a les estacions del port ens proporciona una imatge del comportament del clima al port.

A partir de la sèrie del període 2008-2015 a l'estació 02-Sirena s'ha realitzat una primera anàlisi estadística de les principals variables, que properament serà ampliada afegint-hi les noves dades que s'enregistrin i l'històric de dades procedents de l'anterior base de dades meteorològiques del port.

El vent:

Valors mitjans i màxims assolits per la velocitat mitjana 10minutal per estacions de l'any.

Freqüència de la direcció de procedència del vent (Roses de vents) per estacions de l'any.

La direcció predominant del vent a l'hivern i a la tardor són els vents de l'oest associats a circulació de les borrasques que venen de l'Atlàntic, mentre que a la primavera i, sobretot, a l'estiu predominen les brises costaneres, especialment les marinades diürnes que tenen component sud.

Temperatura:

Pluja:

La mitjana de precipitació anual en aquest període ha estat prop dels 400 l/m2, concentrada principalment als mesos de la tardor i primavera. Els hiverns són secs i els estius molt secs.