Oceanografia física


Onatge a l'exterior
Nivell del mar
Corrents en aigües exteriors
Corrents a l'interior del port

Onatge a l'exterior:
L'onatge més freqüent a l'entorn del port té una alçada inferior a 1m (80%), predominant les direccions paral·leles a la costa. L'alçada màxima d'onada és troba prop dels 7 metres i el període d'ones està al voltant dels 4s.

A la tardor i hivern hi ha un augment de l'onatge i de l'alçada d'ona. A l'estiu desapareix aquesta tendència.

Imatge de l'onatge al Port de Barcelona

Nivell del Mar:
La variació del nivell del mar provoca moviments d'ompliment i buidatge de les aigües abrigades. A la marea es distingeixen dos tipus de components:

Veure a pantalla completa

  • La marea astronòmica, causada per l'efecte gravitatori de la Lluna i el Sol, i que té un rang màxim de 0,85m i amb un màxim i mínim cada 12 hores.

  • La marea meteorològica, que són canvis de nivell del mar causats per vents i/o pressió atmosfèrica, que oscil·la entre 13 i 98 cm.

Els nivells mitjans mensuals són màxims per als mesos d'octubre i novembre i mínims al febrer i març.

Imatge dels nivells mitjans mensuals de marea

Corrents en aigües exteriors:
El patró de corrents es caracteritza amb una estructura bicapa respecte a l'eix paral·lel a la costa (210º). A la capa d'aigua superficial, dels 0 als 6 metres de profunditat, la velocitat mitjana és de l'ordre de 0,04 m/s. A la capa profunda, dels 8 als 50 metres de profunditat, el corrent té una velocitat més gran, de fins a uns 0,20 m/s. Durant períodes de diversos dies s'han mesurat velocitats properes a 0,5 m/s, amb un màxim registrat de 0,57m/s.

Corrents a l'interior del port:
A l'interior del port, el moviment de les aigües segueix dos patrons diferenciats depenent de l'estació de l'any. A l'hivern hi ha una circulació general que va de bocana Nord a bocana Sud, amb una capa superficial directament influenciada pel vent que pot arribar a tenir un sentit contrari.

A l'estiu, en canvi, no hi ha aquesta circulació entre les bocanes, sinó que cadascuna d'elles es comporta amb independència de l'altra. L'estructura vertical també canvia, formant-se una estructura tricapa a les bocanes i una bicapa al canal entre bocanes.

Imatge dels corrents al Port de Barcelona