Argentina - Uruguai
De l'11 al 17 de novembre de 2017

La dinovena missió del Port de Barcelona es va desenvolupar, de l'11 al 17 de novembre, a les ciutats de a Buenos Aires i Montevideo. L'objectiu de la Missió ha estat impulsar el comerç exterior entre Catalunya i la zona dels països del Rio de la Plata, promoure noves oportunitats de negoci, i establir o consolidar vincles comercials a Argentina i Uruguai.

Donada la situació política de Catalunya, i per ordre del ministeri de Foment i ministeri de Relacions Exteriors en la missió no hi va participar cap representant institucional ni tampoc ningú de l'APB. En aquest sentit, la delegació fou integrada per empreses de la comunitat logística portuària de Barcelona i empreses importadores/exportadores i va estar encapçalada pel vicepresident del Consell Rector de la Comunitat Portuària, acompanyat pels 4 presidents de les associacions del sector.

Les empreses integrants de la delegació han estat del sector amb un perfil empresarial majoritàriament del sector logístic i portuari. majoritàriament logístic-portuari (transitaris, agents de duanes i operadors logístics) import/export (sector software, àrids i consultoria), així com les quatre associacions privades del sector logístic.

En el marc de la missió el vicepresident del Consell Rector de la Comunitat Portuària va presentar, a 300 empresaris d'Argentina i Uruguai, el posicionament estratègic del Port com a porta d'entrada per a les mercaderies procedents del Port de Buenos i del Port de Montevideo, tant per a la península Ibèrica, com per al sud d'Europa i nord d'Àfrica i, també, com a port d'origen més competitiu per a les exportacions catalanes i procedents del continent europeu.

Amb l'objectiu de potenciar l'intercanvi d'experiències i opinions, a Argentina, es va organitzar un seminari tècnic de duanes, en el que hi assistiren més de 90 professionals del sector i hi participaren com a ponents l'Associació Argentina d'Agents de Carga Internacional, els presidents de la Associació d'Agents de Duana de Uruguai i d'Argentina, així com els seus homòlegs de Barcelona; Emilio Sanz, President de l'Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona i Antonio Llobet, President del Col·legi de Agents Duana de Barcelona.

A Buenos Aires la delegació empresarial va visitar i conèixer l'operativa de la terminal de Hutchison del port de la capital, que és l'única amb capacitat de consolidar i desconsolidar contenidors, i van ser rebuts pel director general de Buenos Aires Container Services – BACTSSA i també pel director de la terminal.

En la Jornada Empresarial a Montevideo hi participaren la Presidenta de INALOG, el Director Nacional Duanes de Uruguai i President de la OMA (Organització Mundial de Duanes) i el President de la Administració Nacional de Ports de Uruguai.

Tot i l'excepcionalitat en que s'ha desenvolupat aquesta missió, especialment a la ciutat de Buenos Aires, i el canvi de format en el darrer moment, les empreses integrants de la delegació han mantingut diverses reunions, donant com a resultat un balanç que pot qualificar-se, un any més de satisfactori, especialment aquelles a qui ACCIÓ els hi va preparar una agenda individualitzada.