Dins del programa d"Innovació Oberta" del Port de Barcelona, participem activament en el Fons Ports 4.0, el fons TradeTech dels Ports Espanyols.

El Fons Ports 4.0 sorgeix amb la voluntat d'impulsar la innovació oberta a les comunitats logístic-portuàries, facilitant el desenvolupament de projectes tecnològics emmarcats en un ecosistema viu de start-ups i emprenedors. Neix amb una dotació de més de 20 milions d'euros per als propers quatre anys i amb el desig de convertir-se en un referent internacional en innovació portuària.

El passat 20 d'octubre de 2021 es va llençar la segona convocatòria dels programes Idees i Projectes comercials, que ha augmentat la seva dotació en un 50% respecte l'any anterior, repartint fins a 6.750.000€.

  • Idees: 750.000€, dels quals 105.000€ es destinaran a intraempreniment. Es podran sol·licitar les subvencions per aquesta modalitat fins al 21 de desembre de 2021.
  • Projectes comercials: 6.000.000€. El termini per a la seva sol·licitud és fins al 21 de gener de 2022.

Enllaços:
16-04-2001 - Nota de premsa Quatre idees de la Comunitat Portuària de Barcelona rebran finançament del Fons Ports 4.0

Article PierNext

Extracte de la Resolució de 30 de setembre de 2021 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-42702), del President de Ports de l'Estat, per la qual es convoca les subvencions per a 2021, en el Pla d'Impuls a l'Empreneduria per a la Innovació al Sector Portuari (PORTS 4.0) en Idees i Projectes Comercials.

Ordre TMA/702/2020, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió per Ports de l'Estat d'ajuts públics en el marc del Pla d'Impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari ("Ports 4.0").

Procediment per a l'obtenció del suport de l'Autoritat Portuària de Barcelona com a agent facilitador als ajuts del Fons Ports 4.0