INFORMACIÓ GENERAL MISSIÓ

Vietnam és la destinació de la missió empresarial per aquest any 2018, essent Ho Chi Minh City, ciutat que compta amb la principal infraestructura portuària del país, i la capital de Hanoi les ciutats on es tindrà lloc la missió del 10 al 17 de novembre.

El salt des d'Amèrica a Àsia buscant noves oportunitats comercials ve donat per l'interessant moment que viu el país, el qual té un mercat en creixement que compta amb mercaderies de sectors en els que el Port de Barcelona és fort, tals com cafè, maquinaria, béns industrials, productes tèxtils, productes d'alimentació (peix congelat) i mobiliari de fusta.

En els darrers anys, la inversió europea s'ha incrementat molt a Vietnam perquè el país compta actualment amb una economia estable i oberta al món, però continua sent petita en comparació amb la d'altres països asiàtics com ara el Japó, Singapur o Taiwan.

Prova d'això és que s'estan externalitzant els projectes i les infraestructures costoses, i és per aquest motiu que algunes empreses catalanes ja han mostrat el seu interès en instal·lar-s'hi.

Vietnam és un país ideal per a externalitzar tots aquells processos en què la mà d'obra genera molts costos, i cal tenir en compte que respecte d'altres països semblants, com l'Índia, l'avantatge és que la seva mà d'obra té fama de disciplinada i eficient.