Servei de transports especials

Servei de cobrament de la taxa de senyalització a embarcacions esportives

Totes les sol·licituds de tràmits a través de la web seran ateses dins de l'horari d'oficina.

Festius  2018

Gener
1,6
 
Març
30
 
Abril
2
 
Maig
1,21
 
Juliol
16
 
Agost
15
 
Setembre
11,24
 
Octubre
12
 
Novembre
1
 
Desembre
6,8,24,25,26,31
 
     
 

Festius  2019

Gener
1
 
Abril
19,22
 
Maig
1
 
Juny
10,24
 
Juliol
16
 
Agost
15
 
Setembre
11,24
 
Octubre
12
 
Novembre
1
 
Desembre
6,24,25,26,31